Přihlášky

Vyplnit, vytisknout, odevzdat

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo oddíl sportovní přípravy, zde je stručný postup, jak na to.

  1. Zaregistrujte se (přihlašte se),
  2. Vyplňte profil dítěte (seznam dětí), pokud máte více dětí, můžete jich přidat více (aktualizujte informace, pokud již máte účet),
  3. Vytiskněte si přihlášku do oddílu,
  4. Vytiskněte si přihlášku do České obce sokolské,
  5. Kontaktujte nás na telefonním čísle 777 073 773 nebo na emailu sportovnipriprava@gmail.com a ověřte si, jestli je ve vybrané skupině ještě místo,
  6. Podepište přihlášky a odevzdejte je v nadepsané obálce (oddíl sportovní přípravy TJ Sokol) osobně někomu z trenérů nebo do kanceláře oddílu sportovní přípravy. Nadepsanou obálku můžete nechat také na recepci TJ Sokol.
  7. Pokud máte odevzdány přihlášky a dítě nepřerušilo činnost, stačí vždy v době letních prázdnin nabo na začátku září poslat email na sportovnipriprava@gmail.com s informací, jaké jste aktualizovali údaje na webu a do které skupiny dítě/děti hlásíte.
  8. Dále budeme vyžadovat každý rok potvrzení od lékaře (uvádějte "disciplínu" sportovní všestrannost a atletika), že je dítě zdravotně způsobilé absolvovat tréninky a zúčastňovat se všestranných pohybových aktivit, závodů ve sportovní všestrannosti v rámci oddílu sportovní přípravy nebo závodit v atletice za oddíl atletiky v jejich soutěžích (u sedmiletých a starších dětí, které nezávodí, nám stačí kopie poslední lékařské prohlídky ve zdravotním průkazu - str. 16, 17 nebo 18 nadepsaná jménem a příjmením dítěte a jeho ročníkem narození / nebo na druhou stranu udělejte kopii první stránky s údaji o dítěti).

Ukázka zdravotního průkazu...