Příspěvky

Zaplaťte převodem (bezhotovostně):

  • Číslo účtu: 107-4307430257 / 0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Specifický symbol: 2209 (2202 pro druhé pololetí)

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení, jméno dítěte a skupinu, kde trénuje.

Částky

  • Jesle (úterý, čtvrtek) a Vysoká nad Labem 1x týdně - 2000 Kč
  • Ostatní 2500 Kč (sportovní školka, minipřípravka, přípravka atletiky - 1x i 2x týdně a Vysoká nad Labem 2x týdně)

Platí se vždy na každé "školní" pololetí znovu.

Slevy - příspěvky se slevou za včasné zaplacení

Při zaplacení do 15. 8. za první pololetí a do 15. 1. za druhé pololetí:

  • Jesle (úterý, čtvrtek) a Vysoká nad Labem 1x týdně - 1600 Kč
  • Ostatní 2000 Kč (sportovní školka, minipřípravka, přípravka atletiky - 1x i 2x týdně a Vysoká nad Labem 2x týdně)

Pokud se s trenéry dohodnete na pozdějším přijetí, tak platí uvedené nižší částky při uhrazení do 4. tréninku od prvního dne, kdy nový člen přijde na zkušební trénink. 

Sourozenecká sleva

  • Platíte-li za sourozence, zaplaťte dvě platby v jeden den. Druhá platba (případně i další) může být o 200 Kč nižší. Platby plaťte každou zvlášť.