Příspěvky

Zaplaťte převodem (bezhotovostně):

  • Číslo účtu: 107-4307430257 / 0100
  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte
  • Specifický symbol: 2209 (2202 pro druhé pololetí)

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení, jméno dítěte a skupinu, kde trénuje.

Částky

  • Jesle (úterý, čtvrtek) a Vysoká nad Labem 1x týdně - 2000 Kč
  • Vysoká nad Labem 2x týdně, sportovní školka, minipřípravka a přípravka atletiky - 2500 Kč

Platí se vždy na každé "školní" pololetí znovu.

Slevy - příspěvky se slevou za včasné zaplacení

Při zaplacení do 15. 10. za první pololetí a do 15.2. za druhé pololetí:

  • Jesle (úterý, čtvrtek) a Vysoká nad Labem 1x týdně - 1500 Kč
  • Vysoká nad Labem 2x týdně, sportovní školka, minipřípravka a přípravka atletiky - 1900 Kč

Pokud se s trenéry dohodnete na pozdějším přijetí, tak platí uvedené nižší částky při uhrazení do 4. tréninku od prvního dne, kdy nový člen přijde na zkušební trénink. 

Sourozenecká sleva

  • Platíte-li za sourozence, zaplaťte dvě platby v jeden den. Druhá platba (případně i další) může být o 250 Kč nižší. Platby plaťte každou zvlášť.

Sleva za tři tréninky

  • Pokud chcete kombinovat trénování ve Vysoké nad Labem a na TJ Sokol a budete chodit na tři tréninky (např. pondělí, úterý, čtvrtek nebo pondělí, středa a pátek), zaplaťte najednou za pololetí částku 2200 Kč (při včasné platbě do 15.10. respektive 15.2.), jinak 2700 Kč.