Přespolní běh v Šimkových sadech 21.3.2019

PŘESPOLNÍ BĚH

Datum konání   :             čtvrtek 21. 3. 2019 od 15:30 hod.         

Místo konání:                  Hradec Králové – Šimkovy sady

Přihlášky:                        Předem do 20. 3. 2019 na email: pavel.metelka@upcmail.cz nebo na místě 30 min. před startem kategorie.

                                          Před startem se všichni závodníci dané kategorie shromáždí v místě startu a  obdrží startovní číslo.

Šatny:                                Pro mimohradecké účastníky budou zajištěny v budově TJ Sokol,

                                            přidělení žádejte ve vrátnici. Ostatní závodníky žádáme o příchod

                                            ke startu ve sportovním oblečení.

Časový pořad:                  15:30 – 16:00                   Prezentace na místě startu

                                           16:00                               Startuje prvních závodníků

Start další kategorie bude následovat vždy do 10 min. po doběhu předešlé.

Startují:                             atletická školka                nar. 2013 a mladší           100 m

                                           přípravka mladší              nar. 2011 - 2012              500 m

                                           přípravka starší                nar. 2008 - 2010              700 m

                                           mladší žactvo                   nar. 2006 - 2007              1 okruh

                                           starší žactvo                     nar. 2004 - 2005              2 okruhy

                                           dorostenky/ci, juniorky  nar. 2001 - 2003              2 okruhy

                                           junioři, muži, ženy           nar. 2000 a starší             3 okruhy

1 okruh = cca 1200 m

Ceny:                                  První tři v každé kategorii obdrží diplom a medaili.

__________________________________________________________________________________

Tento den se nekonají obvyklé tréninky atletických přípravných oddělení, které probíhají ve čtvrtek

Zveme rovněž rodiče a trenéry - můžete se proběhnout také !

 

 

 

Tags: