Přihlášky

Vyplnit, vytisknout, odevzdat

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo oddíl sportovní přípravy, zde je stručný postup, jak na to.

  1. Kontaktujte nás a ověřte si volné místo ve skupině, kam plánujete jít trénovat. (emailem na sportovnipriprava@gmail.com nebo telefonicky na 777 073 773)
  2. Poté se zaregistrujte (nebo přihlašte, máte-li již existující účet),
  3. Vyplňte/ aktualizujte profil dítěte (seznam dětí), pokud máte více dětí, můžete jich přidat více,
  4. Vytiskněte si přihlášku do oddílu (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  5. Pokud jste noví, vytiskněte si souhlas se zpracováním osobních údajů, (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  6. Nechte si vystavit potvrzení od lékaře na sportovní všestrannost a atletiku (nemusí být od sportovního lékaře - nejde o vrcholový sport, ani článek péče o talentovanou mládež), že je dítě zdravotně způsobilé absolvovat tréninky a soutěže.
  7. Nebo doložte kopii poslední lékařské prohlídky ve zdravotním průkazu - str. 16, 17 nebo 18, která musí být nadepsaná jménem a příjmením dítěte a jeho ročníkem narození.8
  8. Podepište přihlášky a odevzdejte spolu s lékařskou prohlídkou v nadepsané zalepené obálce (oddíl sportovní přípravy) na recepci TJ Sokol nebo do kanceláře OSP.
  9. Stávající členové pro rezervaci místa odevzdávají přihlášky a prohlídky do 15. 6., noví zájemci do 15. 8. nebo dle kapacity skupiny.
  10. V současné době máme většinu oddělení atletické přípravky plně obsazena. Je ale možné, že všechny přijaté děti nenastoupí, nebo nezaplatí. Pro tuto možnost jsme si vytvořili přihláškový formulář, abychom Vám dali vědět, kdyby se něco uvolnilo: Můžete se zde zaregistrovat a my vás oslovíme, pokud se v nejbližším termínu nějaké místo uvolní: https://docs.google.com/forms/d/1-SnWQCTeBp18VQ59g4FsACcJOhQ4Nw8GaG0LkH3SWaQ/edit#responses