Přihlášky

Vyplnit, vytisknout, odevzdat

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo oddíl sportovní přípravy, zde je stručný postup, jak na to.

  1. Kontaktujte nás a ověřte si volné místo ve skupině, kam plánujete jít trénovat. (emailem na sportovnipriprava@gmail.com nebo telefonicky na 777 073 773)
  2. Poté se zaregistrujte (nebo přihlašte, máte-li již existující účet),
  3. Vyplňte/ aktualizujte profil dítěte (seznam dětí), pokud máte více dětí, můžete jich přidat více,
  4. Vytiskněte si přihlášku do oddílu (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  5. Pokud jste noví, vytiskněte si souhlas se zpracováním osobních údajů, (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  6. Nechte si vystavit potvrzení od lékaře na sportovní všestrannost a atletiku (nemusí být od sportovního lékaře - nejde o vrcholový sport, ani článek péče o talentovanou mládež), že je dítě zdravotně způsobilé absolvovat tréninky a soutěže.
  7. Nebo doložte kopii poslední lékařské prohlídky ve zdravotním průkazu - str. 16, 17 nebo 18.  Tato musí být nadepsaná jménem a příjmením dítěte a jeho ročníkem narození.
  8. Podepište přihlášky, přiložte 1x průkazové foto (nebo pošlete v digitální podobě - my si vytiskneme) na sokolskou průkazku a odevzdejte spolu s lékařskou prohlídkou v nadepsané zalepené obálce (oddíl sportovní přípravy) do schránky na T.J. Sokol nebo do kanceláře OSP.
  9. Stávající členové pro rezervaci místa odevzdávají přihlášky a lékařské prohlídky do 15. 6. Do tohoto data jim můžeme místo rezervovat. Poté odevzdávají přihlášky noví zájemci a to do 15. 8. nebo dle kapacity skupiny.

V současné době jsou všechna místa pro letošní školní rok 2021/22 obsazena.

V měsíci květnu začneme přijímat děti na nový školní rok 2022/23. 

Ověřte si telefonicky (777 073 773), zda je ještě na příští školní rok nějaké volné místo. Obvykle bývá brzy plno.