Přihlášky

Vyplnit, vytisknout, odevzdat

Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo oddíl Sportovní přípravy, zde je stručný postup, jak na to.

  1. Kontaktujte nás a ověřte si volné místo ve skupině, kam plánujete jít trénovat. (emailem na sportovnipriprava@gmail.com nebo telefonicky na 777 073 773)
  2. Poté se zaregistrujte (nebo přihlašte, máte-li již existující účet),
  3. Vyplňte/ aktualizujte profil dítěte (seznam dětí), pokud máte více dětí, můžete jich přidat více,
  4. Vytiskněte si přihlášku do oddílu (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  5. Pokud jste noví, vytiskněte si souhlas se zpracováním osobních údajů, (otevřít odkaz, zmáčknout CTRL+P),
  6. Nechte si vystavit potvrzení od lékaře na sportovní všestrannost a atletiku (nemusí být od sportovního lékaře - nejde o vrcholový sport, ani článek péče o talentovanou mládež), že je dítě zdravotně způsobilé absolvovat tréninky a soutěže.
  7. Nebo doložte kopii poslední lékařské prohlídky ze zdravotního průkazu - str. 16, 17 nebo 18.  Tato musí být nadepsaná jménem a příjmením dítěte a jeho ročníkem narození.
  8. Podepište přihlášky, pošlete foto dítěte a to v digitální podobě - my si uložíme a použijeme na sokolskou průkazku. Odevzdejte spolu s lékařskou prohlídkou v nadepsané zalepené obálce (oddíl sportovní přípravy) do schránky na T.J. Sokol nebo do kanceláře OSP. Rovněž tak můžete podepsané zaslat mailem na adresu: sportovnipriprava@gmail.com.
  9. Stávající členové pro rezervaci místa odevzdávají přihlášky a lékařské prohlídky do 15. 6. Do tohoto data jim můžeme místo rezervovat. Poté odevzdávají přihlášky noví zájemci a to do 15. 8. nebo dle kapacity skupiny.

V současné době je většina míst pro nastávající školní rok 2022/23 obsazena. 

Ověřte si telefonicky, zda je možné vaše dítě zapsat. Pokud není, můžete zapsat dítě do naší evidence "čekatelů" a my se vám ozveme, pakliže se nějaké místo uvolní.

Zápis zde:

https://docs.google.com/forms/d/1-SnWQCTeBp18VQ59g4FsACcJOhQ4Nw8GaG0LkH3...