Příspěvky

Zaplaťte převodem (bezhotovostně):

  • Číslo účtu: 107-4307430257 / 0100

  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

  • Specifický symbol: 2209 (2202 pro druhé pololetí)

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení, jméno dítěte a skupinu, kde trénuje.

Částky

Při zaplacení do 15. 8. za první pololetí a do 15. 1. za druhé pololetí:

Platí se vždy na každé „školní“ pololetí znovu.

 

  • Jesle 1x týdně 2000 Kč – Sokol (úterý nebo čtvrtek), Vysoká nad Labem (pondělí)

  • 2x týdně - 2300 Kč - sportovní školky, minipřípravka, přípravka (i Vysoká nad Labem) 

  • Všestrannost 2600 (dítě chodí 1x v týdnu na stadion, 1x v týdnu plavat)

Po uvedeném termínu:

  • Jesle (úterý nebo čtvrtek) a Vysoká nad Labem (pondělí) 2300

  • Ostatní 2800 Kč (sportovní školka, minipřípravka, přípravka - 2x týdně  (i Vysoká nad Labem )

  • Sportovní všestrannost - 3100

Pokud se s trenéry dohodnete na pozdějším přijetí, tak platí uvedené nižší částky při uhrazení do 4. tréninku od prvního dne, kdy nový člen přijde na zkušební trénink. 

Členové, kteří navštěvovali naše přípravková oddělení ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a kvůli koronavirové karanténě na jaře netrénovali, mají platbu v prvním pololetí nového školního roku 2020/2021 nižší o 500 Kč.