Příspěvky

Platby vždy zaplaťte převodem (bezhotovostně):

  • Číslo účtu: 107-4307430257 / 0100

  • Variabilní symbol: rodné číslo dítěte

  • Specifický symbol: 2209 (2202 pro druhé pololetí)

Do zprávy pro příjemce uveďte: příjmení, jméno dítěte a skupinu, kde trénuje.

 

Částky

Při zaplacení do 15. 8. za první pololetí a do 15. 1. za druhé pololetí:

Platí se vždy na každé „školní“ pololetí znovu.

  • Jesle 1x týdně 2300 Kč – Sokol (úterý nebo čtvrtek), Vysoká nad Labem (pondělí)

  • 2x týdně - 2600 Kč - sportovní školky, minipřípravka, přípravka (i Vysoká nad Labem) 

  • Všestrannost 2900 (dítě chodí 1x v týdnu na stadion, 1x v týdnu plavat)

Po uvedeném termínu:

  • Jesle (úterý nebo čtvrtek) a Vysoká nad Labem (pondělí) 2600

  • Ostatní 3100 Kč (sportovní školka, minipřípravka, přípravka - 2x týdně  (i Vysoká nad Labem )

  • Sportovní všestrannost - 3400

Pokud se s trenéry dohodnete na pozdějším přijetí, tak platí uvedené nižší částky při uhrazení do 4. tréninku od prvního dne, kdy nový člen přijde na zkušební trénink.