Přijímáme přihlášky na nový školní rok

Termín pro členy oddílu do 15.6.2021 - poté otevřeme pro širokou veřejnost.